Generator wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych. W celu zautomatyzowania pracy – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia.

Informacje ogólne
Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:

Generator realizuje następujący proces składania wniosków przez Wnioskodawców do NFOŚiGW:

Aby utworzyć nowy wniosek należy wybrać odpowiednie parametry, a po wyświetleniu formularza wniosku przystąpić do pracy. Generator umożliwia zadeklarowanie jakie załączniki powinny zostać dołączone do wniosku (w formie papierowej bądź elektronicznej) oraz ich załączenie przez Wnioskodawcę.

Wniosek wypełniany jest przez Wnioskodawcę, a podczas walidacji system sprawdza poprawność wprowadzonych przez niego danych. Po poprawnym przejściu walidacji możliwa jest dalsza obsługa wniosku.

Aby poprawnie zwalidować i zatwierdzić formularz – nie może on zawierać żadnych błędów walidacji, musi mieć wypełnione wszystkie pola obowiązkowe, konieczne jest również przesłanie wszystkich załączników wymaganych w formie elektronicznej.

Tylko poprawnie zweryfikowany wniosek może zostać zatwierdzony. W momencie zatwierdzania ponownie wykonywana jest walidacja. Poza standardową weryfikacją danych sprawdzana jest również zgodność z aktualną wersją formularza. Dzięki temu Wnioskodawca ma pewność, że zatwierdzony wniosek jest aktualny i pozbawiony błędów.

Zatwierdzony wniosek może zostać przesłany do NFOŚiGW. W ten sposób wniosek zostaje przekazany do NFOŚiGW w formie elektronicznej. Konieczne jest jeszcze wydrukowanie wniosku i przekazanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej. Przekazanie wniosku możliwe jest tylko w okresie składania wniosków dla danego naboru.

Uprawnienia do Wniosków
Użytkownikami systemu są:
 • Wnioskodawca NFOŚiGW,
 • Administrator systemu.

Dla danego wniosku Użytkownik może mieć przypisane następujące uprawnienia:

 • pełne – użytkownik posiadający pełne uprawnienia może między innymi tworzyć i wypełniać formularz wniosku, edytować dane, drukować wniosek, zatwierdzać go, przekazywać do NFOŚiGW, cofać do poziomu roboczego, eksportować do pliku, oraz usuwać.
 • do odczytu – uprawnienia dla użytkowników służące do przeglądu wniosku.

Uprawnienia nadawane są na poziomie poszczególnych wniosków.

Wnioskodawca tworzący nowy wniosek automatycznie posiada do niego pełne uprawnienia.

Każdy użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wniosku, oprócz powyższych, ma również możliwość:

 • dodania uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika systemu wraz z określeniem poziomu tych uprawnień,
 • wyświetlenia listy użytkowników posiadających uprawnienia do wniosku wraz z informacją o poziomie tych uprawnień,
 • odebrania uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika,
 • zmiany poziomu uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika Wnioskodawcy.

Administrator – użytkownicy z tej grupy odpowiadają za administrowanie systemem.

Wymagania i dostęp

Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. W celu utworzenia konta należy wypełnić formularz, który dostępny jest na głównym ekranie logowania Generatora.

Po wypełnieniu wszystkich danych i poprawnym przepisaniu wygenerowanego tekstu, na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link, konto zostaje aktywowane w Generatorze i użytkownik może korzystać z systemu.

Minimalne wymagania dla stacji roboczych: Minimalne wymagania umożliwiające pracę z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie:

 • aplikacja działa poprawnie na przeglądarkach: Internet Expolorer 8 i późniejsze (w przypadku IE 8 należy wyłączyć tryb zgodności – compatibility view, zaś w przypadku IE 9 należy włączyć tryb zgodności), Mozzilla Firefox 17 i późniejsze, Google Chrome 18 i późniejsze,
 • zainstalowane oprogramowanie JAVA w najnowszej dostępnej wersji,
 • system operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
 • oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
 • połączenie z siecią Internet.

Linki do oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Generatora Wniosków o Dofinansowanie (strony otworzą się w nowym oknie):