Dopłaty do budowy domu

Dofinansowanie do budowy domu pasywnego

O programie

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. dotyczącą państw członkowskich Unii Europejskiej i charakterystyki energetycznej budynków, od roku 2021 wszystkie nowe budynki muszą być obiektami o minimalnym zużyciu energii. Owa dyrektywa wskazuje na szczegóły i wymagania, które powinny zainteresować wykonawców, producentów materiałów budowlanych oraz inne osoby związane z branżą budownictwa. Te zasady staną się przyczyną sporych zmian na rynku budowlanym także w Polsce. Odmienny sposób wznoszenia budynków pasywnych przyniesie nie tylko korzyści finansowe dla beneficjentów, ale również polepszy poziom edukacji całego społeczeństwa. Program ten dotyczy osób fizycznych, które planują budowę domu jednorodzinnego energooszczędnego, lub też chciałyby nabyć dom/mieszkanie od dewelopera.

Treść programu priorytetowego pp_20.03.2014.pdf - (336,81 KB)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej polega na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego, który został zaciągnęty na budowę lub kupno domu/mieszkania. Kiedy dane przedsięwzięcie zostanie ukończone, owa dotacja zostanie wpłacona na konto beneficjenta - nastąpi to jednak wyłącznie w momencie, gdy budynek uzyska określony standard energetyczny. Kwota dofinansowania zależy od tego, jaki roczny jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na energię zostanie uzyskany. Wskaźnik ten obliczany zostaje zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Dzięki programowi można sporo zyskać, a każde gospodarstwo domowe z pewnością odczuje płynące z programu korzyści. Oprócz tego, że dzięki dofinansowaniu można z powodzeniem pokryć sporo kosztów związanych z kredytem i inwestycjami budowlanymi, wiążą się z nim także niższe koszty użytkowania danego obiektu budowlanego i podniesienie jego wartości.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Środki przewidziane w budżecie na realizację programu to aż 300 mln zł. Dzięki takiej sumie można zrealizować założenia aż w 12 tys. mieszkań i domów. Program ten zostanie wdrożony w latach 2013-2018, natomiast od końca roku 2022 wydatkowane będą związane z nim środki.

Wymagania techniczne dla budynków

AAA

Budynki, które mają wziąć udział w programie powinny dokładnie spełniać wszelkie techniczne wymagania określone i zatwierdzone przez odpowiednie organy, takie jak Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

zalacznik_a_do_wytycznych.docx - (60,42 KB) zalacznik_b_do_wytycznych.docx - (60,91 KB) zalacznik_c_do_wytycznych.docx - (68,35 KB) zalacznik_d_do_wytycznych.docx - (72,29 KB)

Podręcznik dobrych praktyk

W celu poznania szczegółowych zaleceń, warto zapoznać się z Podręcznikiem dobrych praktyk, dzięki któremu dużo łatwiej osiągniemy zakładany efekt środowiskowy. Wymagania zawarte w podręczniku mogą zdecydowanie wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, spowodować niższe koszty korzystania z budynku oraz jego dużo wyższy komfort. Informacje zawarte w Podręczniku są przydatne szczególnie dla projektantów, wykonawców i inwestorów, których interesują zasady budownictwa cechującego się niskim zapotrzebowaniem na energię.

podrecznik_dobrych_praktyk_-_domy_ver.3.pdf - (2,04 MB Procedura postępowania A A A I Budowa domu jednorodzinnego przez osobę fizyczną (po kliknięciu - schemat się powiększa) II Zakup domu lub mieszkania od dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej) (po kliknięciu - schemat się powiększa)