Certyfikaty energetyczne

Świadectwa energetyczne

Professional Energy Certificate (PEC) to program, dzięki któremu można szybko i sprawnie dokonać analizy energetycznej w dowolnym budynku mieszkalnym lub lokalu użytkowym. Program i tworzone przez niego świadectwa są całkowicie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury oraz z zasadami dotyczącymi obliczeń oraz dopuszczalnych właściwości cieplnych. Opracowania wystosowane w wyniku działania programu PEC dostarczane są w formie elektronicznego pliku o rozszerzeniu .pdf.

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury spowodowało, że można zaobserwować coraz większe zainteresowanie programem PEC. Dzięki dogodnym pakietom abonamentowym istnieje szansa na jeszcze bardziej efektywne korzystanie z programu i w pełni satysfakcjonujące generowanie świadectw energetycznych. Pakiet abonamentowy pozwala na wygenerowanie nie tylko jednej charakterystyki energetycznej dziennie, ale ich dowolnej ilości. Dużym ułatwieniem jest także możliwość korzystania z darmowych aktualizacji programu, a także wygenerowania raportów cieplno-wilgotnościowych.

Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń

Korzystając z programu PEC mamy bezpośredni dostęp do wyników dotyczących wskaźników energetycznych w danym budynku. Istnieje możliwość kontrolowania efektów działań i wprowadzanych zmian. Professional Energy Certificate umożliwia automatyczne sporządzenie szczegółowego raportu, w którym ujęte zostaną różnego rodzaju obliczenia dotyczące każdego świadectwa energetycznego.

Projektowana charakterystyka energetyczna Wszystkie projekty budowlano-architektoniczne muszą zawierać charakterystykę energetyczną zgodną z obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada. Owych charakterystyk energetycznych nie muszą posiadać jedynie proste budynki, takie jak domy jednorodzinne i małe obiekty gospodarcze. Każda charakterystyka energetyczna wygenerowana przez PEC dostarcza szczegółowych informacji o instalacjach, przegrodach oraz zapotrzebowaniu danego obiektu na energię. Raport będący wynikiem działania PEC stanowi niezbędną, gotową część składową projektu budowlanego.

Bazy danych i katalogi przegród i materiałów

Professional Energy Certificate posiada ogromną bazę przegród budowlanych, na którą składają się zróżnicowane systemy: ściany jedno, jak również wielowarstwowe. Korzystając z PEC można również wprowadzić własne materiały oraz rodzaje przegród budowlanych. Program PEC posiada także rozbudowane katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych Bogaty katalog mostków cieplnych zawarty w programie PEC to niezwykle przydatna wizualizacja, dzięki której można w prosty sposób wybrać niezbędny mostek. Podając wymagane parametry, takie jak długość mostka, uzyskujemy najwłaściwszą opcję. Aby obliczyć współczynnik przenikania ciepła, należy skorzystać z niezwykle złożonych, skomplikowanych i czasochłonnych metod. Korzystając z programu PEC mamy dostęp do kalkulatora, dzięki któremu szybko i łatwo obliczymy wszelkie współczynniki.

Aplikacja lokalna i sieciowa Z programu PEC możemy korzystać lokalnie, instalując go we własnym systemie lub skorzystać z opcji użytkowania w formie aplikacji sieciowej, z której można korzystać za pomocą Internetu. . Bezpłatna aktualizacja Program PEC aktualizuje się bezpłatnie przez Internet i nie wymaga to żadnych skomplikowanych czynności ze strony użytkownika. Dzięki temu mamy gwarancję, że zawsze stosujemy aktualną wersję programu.