SMOG konsekwencje wyroku Trybunału EU

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała prawo unijne, dopuszczając do nadmiernych, wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Wyrok z 22 lutego 2018 otwiera Komisji Europejskiej drogę do nałożenia na nasz kraj nawet kilku miliardów złotych kary.

Prawo UE zobowiązuje państwa członkowskie do utrzymania takiej jakości powietrza, aby nie zagrażała zdrowiu ludzi. Zgodnie z Dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dopuszczalne wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 nie mogą przekraczać średniorocznie 40 µg/m3 oraz 50µg/m3 w ciągu doby. Norma dobowa może być przekroczona maksymalnie do 35 razy w roku.
Tymczasem z danych przedłożonych przez Polskę sprawozdań w sprawie jakości powietrza wynika, iż od 2007 r. do 2015 r. włącznie regularnie przekraczano, po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach na 46, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. Na tej podstawie Trybunał uznał, że przekroczenie limitów należy uznać za trwałe.

W konsekwencji na Polskę mogą być nałożone wysokie kary finansowe. Raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014 r. mówi, że Polsce za naruszenia dyrektyw dotyczących jakości powietrza grożą nawet 4 mld zł kary. Do nałożenia kar dochodzi jednak dopiero po kolejnym procesie sądowym. Komisja najpierw musiałaby złożyć wniosek do Trybunału o rozpoczęcie postępowania w sprawie nałożenia grzywny. Cały proces trwa kolejnych kilka lat.

Dla nas, polskich obywateli, mieszkańców Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic nawet ważniejsze jest odpowiedzenie na pytanie jak można zaradzić temu problemowi w sposób skuteczny i trwały, żebyśmy mogli oddychać świeżym powietrzem i unikali problemów zdrowotnych związanych ze smogiem. Wyrok Trybunału jest bardzo istotny także z tego względu, iż wskazał rządzącym że należy działać zdecydowanie. W swoim komentarzu Polski Alarm Smogowy ocenia, że trudno uznać to, co rząd zrobił do tej pory, ponieważ większość działań w ramach programu antysmogowego „ma charakter pozorowany lub jest prowadzona zbyt wolno”. PAS wylicza, że z 14 punktów rządowego programu „Czyste Powietrze” zrealizowano tylko jeden – rozporządzenie o kotłach, które wymaga jednak dopracowania i przepisów, które zapewnią mu skuteczność.

– Ten wyrok to ostatnie ostrzeżenie, że rząd musi jak najszybciej wziąć się do pracy i podjąć zdecydowane działania w celu poprawienia jakości powietrza. Niedawno sprawdziliśmy postępy w realizacji programu. W większości punktów nie zrobiono nic lub prawie nic. Wolałabym, żeby pieniądze zostały wykorzystane na poprawę jakości powietrza, dzięki czemu wszystkim nam będzie się lepiej oddychało, niż popłynęły do Brukseli, co oznacza, że będą dla nas stracone – komentuje Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego.

W odpowiedzi na dzisiejszy wyrok Trybunału, premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny rządowy program walki ze smogiem. Obecnie polski rząd stawia na termomodernizację jako główny parametr który ma poprawić jakość powietrza. Pilotażowy program termomodernizacji będzie prowadzony na terenie 22 gmin, w których mieszka 770 tys. osób. i ma kosztować około 750 mln zł. Miejmy nadzieję iż ten program będzie wprowadzony z lepszym skutkiem niż poprzedni, który ogłosił rząd Beata Szydło, a który prawie w żadnym punkcie nie został zrealizowany.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *