PROSUMENT- wkótce nowy nabór i nowe zasady

Nowy bankowy nabór wniosków od osób zainteresowanych montażem mikroinstalacji OZE z dofinansowaniem z programu Prosument ruszy w przyszłym miesiącu. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Prosumenta po 2015 r. muszą się liczyć z nowymi zasadmi obowiązującymi zarówno w samym regulaminie programu, jak również nowymi warunkami sprzedaży energii do sieci z mikroinstalacji uruchamianych począwszy od 1 stycznia 2016 r.

BOŚ Bank jest nadal jedynym bankiem udzielającym preferencyjnych pożyczek w ramach programu Prosument. Pierwszy nabór wniosków dla banków chcących wziąć udział w programie Prosument NFOŚiGW zorganizował na początku br. Zgłosił się do niego tylko BOŚ i to on jako jedyny bank rozpoczął w kwietniu przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych dofinansowaniem domowych instalacji OZE.

Kilka miesięcy temu NFOŚiGW przeprowadził kolejny nabór wniosków dla banków z nadzieją, że przystąpi do niego większa ilość banków. Zachęceniu kolejnych banków do udziału w Prosumencie miało służyć uatrakcyjnienie warunków programu, na jakich banki mogłyby finansować przyszłych prosumentów.

Także tym razem do naboru zgłosił się tylko BOŚ, który pozostaje nadal jedynym bankiem biorącym udział w Prosumencie. Jak na razie BOŚ nie sfinalizował jednak kolejnej umowy z NFOŚiGW. Z tego powodu przeciąga się uruchomienie nowego naboru wniosków.

Z początkiem 2016 r. nastąpią pewne zmiany w regulaminie programu Prosument, ale także w zasadach wsparcia operacyjnego, obejmującego zasady sprzedaży energii z instalacji prosumenckich. Wejdą bowiem w życie postanowienia ustawy o OZE, które wprowadzają nowe zasady sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE.

Prosumenci, którzy uruchomią swoje mikroinstalacje do końca br. – także w ramach programu Prosument – z początkiem przyszłego roku przejdą z systemu sprzedaży energii do sieci za 80 proc. średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału na system net-meteringu zakładający sprzedaż nadwyżek energii – po półrocznym zbilansowaniu z energią kupioną w tym czasie z sieci – za 100 proc. ceny hurtowej energii z wcześniejszego kwartału.

Zasady programu Prosument uniemożliwiają natomiast skorzystanie po 2015 r. jednocześnie z dofinansowania inwestycyjnego w ramach tego programu oraz korzystanie ze wsparcia operacyjnego w ramach wchodzącego z początkiem 2016 r. systemu taryf gwarantowanych, z którego będą mogli skorzystać właściciele nowych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW.

System taryf gwarantowanych oferuje preferencyjne stawki za sprzedaż energii do sieci – wynoszące na stałym, obowiązującym przez 15 lat poziomie – odpowiednio 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy w przedziale 3-10 kW.

Skorzystanie z tego systemu wyklucza jednak jednoczesne objęcie wsparciem inwestycyjnym w ramach programu Prosument. Inwestorzy zainteresowani skorzystaniem z Prosumenta mogą jedynie sprzedawać energię na warunkach net-meteringu.

Dla inwestorów, którzy chcą uruchamiać swoje instalacje po 31 grudnia 2015 r. i korzystać ze sprzedaży energii na warunkach taryf gwarantowanych, pojawiają się pierwsze oferty banków proponujących korzystne finansowanie, ale na warunkach rynkowych. BOŚ proponuje w tym wypadku pożyczki w ramach oferty EKOkredyt BOŚ, której plusem jest rozłożenie spłaty kredytu na okres 15 lat, dzięki czemu kredytobiorca zyskuje możliwość spłaty relatywnie niższych miesięcznych rat.

Nowe zasady programu Prosument, z którymi muszą liczyć się inwestorzy planujący złożenie wniosku po 2015 r., dotyczą też wymogu wykonania instalacji przez instalatorów posiadających certyfikat UDT.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *